Dreptul Muncii 2018-04-04T08:35:37+00:00

Dreptul Muncii

  • Asistenţă juridică privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă şi a contractelor colective de muncă
  • Redactare regulamente de ordine interioară, fişe de post
  • Medierea conflictelor de muncă
  • Contestarea sancţiunilor disciplinare
  • Acţiuni în pretenţii pentru recuperarea prejudiciilor

 

//