Drept Societar 2018-04-04T08:33:43+00:00

Drept Societar

  • Asistenţă juridică privind înfiinţarea entităților juridice: societăţi comerciale, intreprideri individuale/persoane fizice autorizate/asociaţii familiale, organizaţii non-profit (asociaţii,fundaţii), societăţi cooperative, etc
  • Asistenţă juridică privind funcţionarea curentă a entităţilor juridice
  • Consultanţă juridică şi redactarea de rapoarte de consultanţă cu privire la orice aspecte de drept societar: operaţiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social, deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe, numiri/schimbări administrator, cesiuni părți sociale, radierea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăților comerciale, etc.

 

//