Drept Civil 2018-04-04T08:30:45+00:00

Drept Civil

  • Consultanţă cu privire la diverse aspecte privind aplicarea legii civile
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor
  • Redactarea și susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale
  • Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti
  • Drept succesoral: consultanţă şi asistenţă juridică în cazuri specifice

 

//