Contencios administrativ si fiscal 2018-04-04T08:29:38+00:00

Contencios administrativ și fiscal

  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ
  • Acordarea de consultanţă privind în domeniul taxelor şi impozitelor de orice natură, precum şi oferirea de soluţii fiscale optime
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscală
  • Consultanţă privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor administrative
  • Consultanţă şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative

 

//